Uslovi korištenja

  • Ovaj sajt je namijenjen samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete kopirati, objavljivati, distribuirati, izmijeniti ili koristiti bilo koji dio ovog sajta za komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja.

  • Svi materijali na ovom sajtu, uključujući tekst, slike, audio i video snimke, su zaštićeni autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ne smijete koristiti bilo koji materijal sa ovog sajta bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika autorskih prava.

  • Stranica Posao Inostranstvo ne može biti odgovorna za bilo kakve štete ili gubitke koje proizilaze iz korištenja ovog sajta. Stranica Posao Inostranstvo se zalaže za to da je sadržaj ovog sajta tačan i ažuran, ali ne garantuje da je sav sadržaj tačan i ažuran.

  • Ovaj sajt može sadržavati poveznice ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom stranice Posao Inostranstvo. Stranica Posao Inostranstvo ne može biti odgovorna za sadržaj tih sajtova i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke koji proizilaze iz korištenja tih sajtova.

  • Ovaj sajt se koristi na vaš vlastiti rizik. Stranica Posao Inostranstvo ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke koji proizilaze iz korištenja ovog sajta.

  • Stranica Posao Inostranstvo zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni ili ukloni bilo koji dio ovog sajta bez prethodnog obavještavanja.

  • Stranica Posao Inostranstvo zadržava pravo da u bilo kojem trenutku suspenduje ili ukine korištenje ovog sajta bez prethodnog obavještavanja.

  • Stranica Posao Inostranstvo ne snosi odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke koji proizilaze iz suspendovanja ili ukidanja korištenja ovog sajta.

  • Uslovi Korištenja ovog sajta se primjenjuju u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Ukoliko se bilo koji dio ovih Uslova Koristenja pokaže nevažećim ili neprovedivim, taj dio se izdvaja iz ovih Uslova Korištenja, a ostali dijelovi ostaju na snazi i važeći.

  • Stranica Posao Inostranstvo zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni ovaj dokument bez prethodnog obavještavanja. Molimo vas da redovno provjeravate ovaj dokument kako biste bili upoznati s trenutnim Uslovima Korištenja."